02-691-8228
K-Window/Door Sensor
เซ็นเซอร์ตรวจจับเปิด-ปิด ประตู/หน้าต่าง ไร้สาย

 Door/Window sensor, 25-40mm motion distance
 2-way communication
 Up to 150m transmission distance (open space/no interference) 
 3 years battery life
 Tamper switch equipped
 Screw or glue to mount 
 ABS plastic
 CE, FCC, MABISZ

ปรึกษาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ด้านกล้องวงจรปิด"โคว่า"ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ
โดยทีมช่างหรือดีลเลอร์ ที่มีฝีมือดีที่สุดในเขตพื้นที่ของคุณ
Authorized Dealer
ดีลเลอร์ ที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากโรงงานที่ผลิต
รับประกันสินค้า
พร้อมสำรองอะไหล่นานสูงสุด 5 ปี พร้อมซัพพอร์ตที่ผ่านการอบรมจากโรงงานโดยตรง
Copyright © 2017 Monobo Co., Ltd All Rights Reserved.