02-691-8228
Siren
แจ้งเตือน 120dB

· 2-way communication

· 150m transmission distance in the open area

· Sound intensity is 85dB (1m)

· 1 years battery life · Tamper switch equipped

· Wall mount

· ABS plastic

ปรึกษาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ด้านกล้องวงจรปิด"โคว่า"ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ
โดยทีมช่างหรือดีลเลอร์ ที่มีฝีมือดีที่สุดในเขตพื้นที่ของคุณ
Authorized Dealer
ดีลเลอร์ ที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากโรงงานที่ผลิต
รับประกันสินค้า
พร้อมสำรองอะไหล่นานสูงสุด 5 ปี พร้อมซัพพอร์ตที่ผ่านการอบรมจากโรงงานโดยตรง
Copyright © 2017 Monobo Co., Ltd All Rights Reserved.